Hvordan bygger vi konkurransedyktige leverandører og havvind som industri i Norge?

Blåvinges ambisjon er å realisere gode, bærekraftige prosjekter som bidrar til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Blåvinge vil bidra til å gjøre norske leverandører mer konkurransedyktige for havvind i Norge og internasjonalt. På den måten bidrar vi til å utvikle en bærekraftig og langsiktig norsk industri for vindkraft til havs.


Vår strategi er å komme raskt i gang, med skreddersydde team for de ulike oppgavene som Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II representerer. 


Vi har allerede inngått samarbeidsavtaler med leverandører langs store deler av kysten.

Kabelruller med undersjøiske kraftkabler sjøkabler som skal kobles til havvindanlegg

I Blåvinge tror vi på langsiktige samarbeid med både leverandører og lokalsamfunn. Verdens største produsent av kraftsjøkabler, Nexans i Fredrikstad, har den type spisskompetanse som havvindindustrien trenger – og i Blåvinge gleder vi oss til å lære mer av samarbeidet.


Foto: Blåvinge.

Hvordan drive innovasjon i havvind?

Det er en styrke for partnerskapet at vi har samlet et sterkt og spisskompetent team som allerede nå bidrar til å drive innovasjon, utvikling og kompetanseheving. 

Strategien med tidlig samarbeid og involvering har dermed stor verdi for både oss og leverandørene, og for konkurransekraften i den norske fremtidige havvindindustrien. 

Dette bekrefter gründer og daglig leder Einar Tollaksvik i Saga Subsea, som Blåvinge har inngått avtale med. 

Samarbeid gjør begge parter blir mer konkurransedyktige og bidrar til kompetansehevingen og innovasjonen. Her diskuterer Einar Tollaksvik i Saga Subsea og Jon Kippenes i Blåvinge fremtiden for norsk havvind.


Foto: Blåvinge

– Det er en glede å bli invitert inn i et samarbeid som dette. Samarbeidet med Blåvinge legger til rette for kompetanseheving og positive ringvirkninger i regionen. I tillegg vil vårt nettverk av lokale leverandører ha et betydelig bidrag til lokal verdiskaping, samtidig som vi øker eksportverdien av våre egne tjenester, sier Tollaksvik.

Blåvinge har samlet sentrale leverandører


Blåvinges ambisjon er å realisere gode, bærekraftige prosjekter som bidrar til teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Derfor har vi samlet sentrale leverandører langs store deler av kysten som jobber integrert for å utvikle morgendagens løsninger.

 

Hva er Blåvinges leverandørstrategi?


For å kunne realisere flytende havvind på Utsira i 2030, har Blåvinge samlet det vi mener er et vinnerlag med sentrale leverandører som jobber integrert for å utvikle morgendagens løsninger. 

Samarbeidsavtaler med Nexans (Halden), Rosenberg Worley (Stavanger), APL (Arendal), Karmsund Havn (Haugesund) og Saga Subsea (Haugesund) er allerede inngått. 

Her er ingenting tilfeldig. Alle disse aktørene besitter nøkkelkompetanse som vi trenger for å finne de beste løsningene, både gjennom å drive den teknologiske utviklingen framover mot utbygging, og ved å kontinuerlig redusere kostnadene for flytende havvind. 

Kart over alle leverandørene som Blåvinge har inngått avtale med langs Norges kyst.
Blåvinge har allerede inngått  samarbeidsavtaler med bedrifter langs store deler av kysten. Vi har stor tro på de positive ringvirkningene som skapes gjennom langsiktige samarbeid, både med leverandører og lokalsamfunn. 

Hvem samarbeider Blåvinge med? 

Karmsund Havn har med sin nærhet til Utsira ideell beliggenhet for plasskrevende drift- og vedlikeholdsbase og sammenstilling av flytende havvindturbiner.

Verftet Rosenberg Worley i Stavanger, har på sin side kapasiteten, fasilitetene og ekspertisen innen prosjektering, planlegging og oppføring av større offshorekonstruksjoner, med uttalte ambisjoner om å bli en ledende leverandør innen havvind.

Nexans fra Halden er verdens største produsent av kraftsjøkabler, med lang erfaring fra både vind og andre havprosjekter globalt. 

APL i Arendal har erfaring og ekspertise innen forankringssystemer, og skal drive teknologiutviklingen innen forankring av flytende vindturbiner.

Saga Subsea i Haugesund har innovasjonskraft og vil blant annet utvikle løsninger for ilandføring av kabler for Blåvinges havvindprosjekter i Norge.