Vi realiserer Norges havvind­potensial

Om partnerskapet


Blåvinge er et langsiktig partnerskap for å realisere det enorme potensialet som havvind representerer for Norges grønne industri- og energifremtid.

Partnerskapet består av to av Norges største fornybare energiselskaper, Fred. Olsen Seawind og Hafslund, og Ørsted, verdens ledende havvindutvikler med hovedkontor i Danmark.

Vår komplementære kompetanse gir oss både erfaringen og kunnskapen som skal til for å realisere storskala havvind i Norge.

Vi skal skape nye, grønne industriarbeidsplasser og bidra i leverandørindustriens overgang fra olje og gass til fornybart. I samarbeid og sameksistens med lokalsamfunn og andre brukere av havet skal vi gi en stabil, bærekraftig forsyning av elektrisitet til støtte for norsk industrivekst.

Prosjekter


Vi deltar i konkurransen om å bygge storskala havvindprosjekter på norsk sokkel. Prosjektene skal levere grønn energi til norsk industri og husholdninger, og vil i tillegg ha potensial til å forsyne andre land i Nordsjøen, og dermed bidra til Europas energiomstilling.
Kart

Utsira Nord
Utsira Nord ligger vest for Haugesund og vil ha en kapasitet på inntil 1,5 GW. Prosjekter her vil benytte seg av den nyeste flytende vindturbinteknologi.


Sørlige Nordsjø II

Sørlige Nordsjø II ligger ved grensen til den danske delen av Nordsjøen og vil ha en kapasitet på opptil 3 GW. Området er godt posisjonert for hybrid havnett med forbindelser til plattformer og flere land.

Kontakt


Ved forespørsel fra presse, eller interesse for å være en del av leverandørkjeden vår, ta kontakt!

Per Storm-Mathisen
Kommunikasjonssjef
Per.Storm-Mathisen@hafslundeco.no
+47 982 55 406

Vi bygger Norges neste grønne industri­satsing