Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen om blavinge.no oppgis i god tro og kun for generelle informasjonsformål. Hverken Orsted, Fred. Olsen Seawind, Hafslund eller dets konsernselskaper gir noen form for garanti eller erklæring med hensyn til informasjonens fullstendighet eller korrekthet. Ørsted Services A/S («Ørsted») Fred. Olsen Seawind og Hafslund og deres respektive tilknyttede selskaper kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for noen form for skade eller tap som skulle oppstå som følge av handlinger som utføres mens man benytter eller baserer seg på informasjonen, produktene eller tjenestene som nevnes på denne nettsiden.

Enkelte uttalelser på dette nettstedet gjenspeiler meningen til Ørsted, Fred. Olsen Seawind og Hafslunds ledelse, deres ledelsers antakelser og informasjonen som er tilgjengelig for deres respektive ledelser, og slike uttalelser kan være fremadrettede. Slike fremadrettede uttalelser medfører både kjente og ukjente risikoer, usikkerhetsmomenter og andre viktige faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de fremtidige resultatene som fremgår uttrykkelig eller underforstått av fremadrettede uttalelser.

Alle som har til hensikt å benytte seg av Ørsted, Fred. Olsen Seawind og Hafslunds produkter eller tjenester, må lese og følge alle instruksjoner som følger med produktet eller tjenesten, og de må overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter vedrørende bruk av produktet eller tjenesten.