Forskningsrådet gir millionstøtte til kartlegging av trekkfuglruter langs norskekysten

Et prosjekt ledet av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), hvor Blåvinge er prosjektpartner, har mottatt inntil 14 millioner kroner i prosjektstøtte fra Norges Forskningsråd for å kartlegge trekkfuglruter langs norskekysten.
«Foto:Svein-Håkon Lorentsen / NINA»

I forbindelse med tildelingen fra Forskningsrådet i juni ble Norsk Institutt for Naturforskning tildelt midler til forskningsprosjektet Visualizing avian migration across Norway supporting sustainable coastal and offshore wind energy development (VisAviS). Prosjektet skal gå fra 2022-2026, og vil få frem ny kunnskap om fugletrekk langs hele kysten. Som del av prosjektet vil det utvikles et visualiseringsverktøy for konsekvensutredninger.

Blåvinge er med som prosjektpartner i VisAviS, og gratulerer NINA med støtte på inntil 14 millioner kroner fra forskningsrådet. Dette er et viktig bidrag for å øke kunnskapen på området i forkant av en storstilt utbygging av havvind på norsk sokkel, og Blåvinge ser frem til å følge prosjektet videre.

- Blåvinge ønsker å skape en ny norsk industriutvikling innenfor havvind som en del av den grønne omstillingen. Det skal skje i samspill med og med respekt for lokalsamfunn, andre brukere av havet og ikke minst naturen. Derfor var det gledelig å se at NINA fikk støtte til dette viktige forskningsprosjektet, som vil gi viktig kunnskap om trekkfugler i Norge, sier Lars Bender, administrerende direktør i Fred. Olsen Seawind, på vegne av Blåvinge.

 

Les også om prosjektet på NINA sine hjemmesider:

https://www.nina.no