APL og Blåvinge samarbeider om flytende havvind

Arendalsselskapet APL og Blåvinge – et partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted – inngår samarbeid om forankringsløsninger til flytende havvind. Samarbeidet viser det store industrielle potensialet havvind representerer for norsk leverandørindustri.
Fra venstre: Haavard Hjellseth (Daglig Leder, APL), Robert Cornels Nordli (ordfører Arendal), Jon Kippenes (Blåvinge), Lars Mikkel Reiersen (Blåvinge), Karoline Bakken (Blåvinge), Geir Olav Hovde (APL), Bjørn Andersen (APL)

Avtalen omfatter et samarbeid hvor APL og Blåvinge sammen skal utvikle innovative, nye løsninger for forankring av flytende vindturbiner i Norge.

Dersom Blåvinge får konsesjon til å utvikle flytende havvind i Norge, er det store investeringer som skal gjøres, blant annet i forbindelse med forankring av flytende vindturbiner. Dette vil gi betydelig sysselsetting både i utviklings- og byggefasen.

APL er med sine over 200 ansatte i Arendal et av Norges ledende miljøer innen forankring av flytende offshorekonstruksjoner. Selskapet står blant annet bak den banebrytende STPTM Turret-teknologien som muliggjør flytende produksjonsskip. Selskapet har levert løsninger til olje- og gassindustrien i flere tiår og har sammen med eieren NOV gjennom flere år utviklet løsninger til flytende havvind. APL tar med dette samarbeidet et viktig skritt for å bli leverandør til Norges neste store offshorenæring – havvindindustrien. 

- I Blåvinge har vi funnet en seriøs samarbeidspartner med langsiktige ambisjoner i det norske havvindmarkedet. Konsortiet har unik kompetanse innen havvind, kraftmarked og marine operasjoner. Dette vil bidra sterkt til at vi kan nå vår ambisjon om å bli en ledende leverandør til havvindindustrien både nasjonalt og internasjonalt, sier Haavard Hjellseth, Managing Director i APL.

Blåvinge har som mål å bygge ut både bunnfast og flytende havvind, og samtidig bidra til å utvikle konkurransedyktige norske leverandørkjeder som kan levere til storskala utbygging av havvind. Med sin offshorekompetanse er den norske leverandørindustrien svært godt posisjonert til å utvikle nye løsninger og skape verdier innen havvindindustrien.

- Dette er et spennende og viktig samarbeid for oss. At vi som utbygger kan jobbe tett sammen med leverandørene allerede i tidlig fase, gir en unik mulighet til å finne de beste løsningene og redusere kostnadene. Dette kan også bidra til å gjøre norske leverandører mer konkurransedyktige i et globalt havvindmarked, sier Lars Bender, CEO i Fred. Olsen Seawind, på vegne av Blåvinge-partnerskapet.

Samarbeidet med APL viser at bedrifter i Agderregionen er svært aktuelle som leverandører til havvindindustrien. Her finnes bred offshorekompetanse, med flere aktuelle leverandører til den fremvoksende havvindindustrien.