Retningslinjer for personvern

1. Innledning

Formålet med disse retningslinjene for personvern er å beskrive hvordan dine personopplysninger samles inn og brukes når du besøker https://blavinge.no. Nettstedet representerer et resultat av et joint venture mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund og Orsted Services A/S. For kontaktinformasjon for disse tre partene, se avsnitt 7 nedenfor.2. Behandlingsansvarlig

Den juridiske enheten som er ansvarlig for å samle inn og behandle dine personopplysninger på dette nettstedet, er:

Ørsted Services A/S
Kraftværksvej 53
DK-7000 Fredericia
Organisasjonsnr.: 27446485
Hafslund AS
Harbitzalléen 5
0275 OSLO, Norway
Organisasjonsnr.: 920 596 509

Fred. Olsen Seawind ASA
P.O. Box 1159 Sentrum
0107 Oslo, Norway 
Organisasjonsnr.: 983 462 014

 

3. Vi bruker personopplysninger til følgende formål og i samsvar med den oppgitte tillatte behandlingen

Når du besøker nettstedet vårt, behandler vi informasjonskapsler og lignende teknologi. Dette gjør vi med følgende formål:

 • Levering av den digitale tjenesten du ber om.
 • Optimalisering og utvikling av brukeropplevelsen på nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr.
 • Statistikk over hvordan nettstedet vårt blir brukt, samt for å forbedre nettstedet.


Når du besøker nettstedet vårt, behandler vi følgende opplysninger om deg:

 • Informasjon om dine handlinger på våre digitale tjenester (f.eks. antall besøk, informasjon om hvordan du får tilgang til våre digitale tjenester, inkludert IP-adresse, bruk av nettlesere og operativsystem, informasjonskapsler, ditt opprinnelige domene samt hva du leser på nettstedet).

Vi behandler personopplysningene dine som beskrevet ovenfor på følgende juridiske grunnlag:

 • Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav a (vedr. samtykke).
 • Personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f (nødvendig for å forfølge vår berettigede interesse i å tilby tjenesten du ber om, forbedre kundeopplevelsen, utvikle og forbedre våre digitale tjenester – både når det gjelder funksjonalitet og selve systemet).

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de nevnte formålene. Vi lagrer personopplysningene dine i inntil to år fra og med datoen vi registrerer ditt besøk på nettstedet vårt. Den spesifikke lagringsperioden avhenger av den enkelte informasjonskapselen. Du kan lese mer om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

4. Mottakere av dine personopplysninger

Avhengig av omstendighetene kan Orsted dele dine personopplysninger med:

 • leverandører, inkludert IT-leverandører, støtte- og finansinstitusjoner som samarbeider med oss for å hjelpe Orsted
 • konsernenheter – se listen over Orsteds enheter her.
 • offentlige myndigheter
 • forretningspartnere

5. Overføring til tredjeland

I visse situasjoner vil Orsted overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Slike overføringer til tredjeland vil bli gjort på følgende juridiske grunnlag:

 • Hvis Europakommisjonen anser at de aktuelle landene har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger (såkalte trygge tredjeland)
 • Hvis Europakommisjonen anser at de aktuelle landene ikke har et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger, vil Orsted sørge for nødvendige sikkerhetstiltak for overføring via ordinære kontraktsklausuler i henhold til Europakommisjonens publikasjoner, for overføring av personopplysninger til tredjeland. Du kan få en kopi av denne kontrakten ved å kontakte oss på info@orsted.com.

6. Dine rettigheter

Når vi behandler dine personopplysninger, har du følgende rettigheter:

 • Du har rett til innsyn i, retting og sletting av dine personopplysninger.
 • Du har også rett til å innvende mot og kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.
 • Mer spesifikt har du en uforbeholden rett til å innvende mot behandling av dine personopplysninger som skal brukes direkte til markedsføringsformål.
 • Hvis dine personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som utføres før samtykket trekkes tilbake.
 • Du har rett til å motta personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, allment utbredt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 • Du har rett til å levere en klage til en tilsynsmyndighet (i Norge: Datatilsynet)
 • Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss en e-post info@orsted.com eller ved å ringe: 22 653 46 00.

7. Når du kontakter Orsted Services A/S, Fred. Olsen Seawind eller Hafslund

Hvis du velger å kontakte Orsted Services A/S, Fred. Olsen Seawind eller Hafslund via kontaktinformasjonen på denne nettsiden, vil personopplysningene dine bli behandlet av selskapet du kontakter. Dette vil være tilfelle hvis du som medierepresentant kontakter enten Orsted Services, Fred. Olsen Seawind eller Hafslund. For mer informasjon om de spesifikke selskapene som behandler personopplysningene dine, vennligst se følgende lenker:

Ørsted Services A/S
Fred. Olsen Seawind
Hafslund

Disse retningslinjene for personvern ble sist oppdatert: Mai 2023