Blåvinge støtter forskning på fugletrekk

Utbygging av havvind i Norge må skje på en bærekraftig måte og ta hensyn til miljø og naturverdier. Derfor har Blåvinge-partnerskapet besluttet å støtte et forskningsinitiativ for å kartlegge trekkfuglruter langs norskekysten. Arbeidet vil ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Blåvinge er et langsiktig partnerskap mellom Fred. Olsen Seawind, Hafslund Eco og Ørsted for å realisere havvind i Norge. Målet er å utvikle bærekraftige havvindløsninger både for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i samarbeid og sameksistens med lokalsamfunn, natur og miljø og andre brukere av havet.

Blåvinge-partnerskapet har gjennomført foreløpige miljøstudier basert på eksisterende data for begge de åpnede områdene for havvind, og for å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til trekkfugl har Blåvinge besluttet å støtte forskningsprosjektet «Visualizing avian migration across Norway supporting sustainable coastal and offshore wind energy development» (VisAviS). 

Forskningsinitiativet vil ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), som har oversendt søknaden til Norges forskningsråd. «Per i dag har vi stor mangel på kunnskap om fugletrekk over Norge og havområdene rundt, samt hvorvidt vindkraftutbygging til havs utgjør en risiko for trekkfugler», sier seniorforsker Roel May i NINA. VisAviS vil ved bruk av radarer gjøre en nasjonal kartlegging av store trekkruter, og blant annet produsere en nettbasert tjeneste for visualisering av trekkmønstre til bruk for både utviklere, konsulenter og myndigheter.

- Blåvinge samler selskaper med utfyllende kompetanse som sammen danner et perfekt samarbeid for å realisere det enorme havvindpotensialet i Norge. Vi ønsker å skape ny industriutvikling som en del av den grønne omstillingen, og vi ønsker å generere en stabil og fornybar strømforsyning for å støtte veksten i norsk industri. Dette skal vi gjøre i samspill med lokalsamfunn, med andre brukere av havet og ikke minst med naturen. Derfor er vi stolte over å kunne gi vår støtte til NINAs forskningsinitiativ, som vil gi viktig kunnskap om trekkfugler i Norge, sier Lars Bender, administrerende direktør i Fred. Olsen Seawind, på vegne av Blåvinge.