Vindturbin til havs med teksten: Vi utvikler havvind.

Vi utvikler havvindFred. Olsen Seawind, Hafslund og Ørsted står for verdensledende kompetanse innen havvind og marine operasjoner, samt spisskompetanse på det norske og nordiske kraftmarkedet. 

Vi har inngått et langsiktig partnerskap i Norge for å utvikle havvind til en ny norsk industri og en viktig kilde til ny fornybar energi. 

Vi jobber sammen med leverandører og lokalsamfunn for å utvikle framtidens industri i Norge. Vi satser på integrerte og tette leverandørsamarbeid i tidlig fase som gir økt innovasjon og som reduserer kostnader og risiko