Vindturbin til havs med teksten: Vi utvikler havvind.

Vi utvikler havvindFred. Olsen Seawind og Hafslund står for ledende kompetanse innen fornybar energi, havvind, marine operasjoner og det norske kraftmarkedet.  

Vi har inngått et langsiktig partnerskap i Norge for å utvikle havvind til en ny norsk industri og en viktig kilde til ny fornybar energi. 

Vi jobber sammen med leverandører og lokalsamfunn for å utvikle framtidens industri i Norge. Vi satser på integrerte og tette leverandørsamarbeid i tidlig fase som gir økt innovasjon og som reduserer kostnader og risiko.