Møt Blåvinge under Arendalsuka!

Vi får ikke til en stor, grønn industrisatsing langs kysten uten godt samspill med fiskeri, miljø og lokalt næringsliv. Vi må ta med oss erfaringer fra havvind i andre land, samt erfaringer fra andre bransjer i Norge. Hva kan vi lære? Hvilke erfaringer bør vi ta med oss ut i havgapet? Vi samler sentrale aktører til en viktig samtale som berører legitimiteten til havvind i Norge.

Program:

 • Innledning ved Blåvinge om viktighete av god sameksistens og erfaringer fra andre land
 • Innlegg ved Karoline Andaur, generalsekretær i WWF
 • Innlegg ved Terje Eriksen, leder av Fiskarlaget Sør-Norge
 • Paneldebatt:
  • Nicolai Astrup, Høyre
  • Mani Hussaini, Ap
  • Frode Alfheim, Industri Energi
  • Karoline Andaur, WWF
  • Terje Eriksen, Fiskarlaget Sør-Norge

Ordstyrer: Christine Korme fra Rederiforbundet