Se filmen om Blåvinge

Bli med ut til Utsira, Norges minste kommune, hvor vi i Blåvinge har laget en film om våre planer om å bygge Norges første flytende havvindpark i industriell skala. 

I filmen har vi snakket med flere av innbyggerne på Utsira, som forteller at de har et sterkt eierskap til hjemplassen sin. 

- Vi som lever så nært havet, vet jo at vi må ha respekt for det. For vi vet at havet kan ta, men det kan også gi oss noe tilbake, sier sirabu Trude Rasmussen i filmen.

Ordfører Marte Eide Klovning er opptatt av at havvindsatsningen i kommunen skal lykkes:

- Jeg vil at havvindsatsningen i Norge skal lykkes. Det er viktig at det som skjer her ute blir positivt for Norge med tanke på videre utbygging langs kysten. Da er det viktig at Utsira, som er piloten, blir et godt eksempel som kan vise andre samfunn langs kysten hvordan det kan gjøres, sier hun i filmen. 

- Vi synes det er positivt at Blåvinge fokuserer på hvordan dette samfunnet blir berørt og at de har respekt for vår side og at vi er en del av Utsira Nord. De ønsker å finne de beste løsningene som er bærekraftige for dette samfunnet og ikke love for mye, men samtidig vise at de ønsker å bidra til å skape noe positivt for samfunnet vårt, sier hun videre.

Lars Mikkel Reiersen, som er leder for prosjekter i Blåvinge/Hafslund, forklarer i filmen at sameksistens er svært viktig for Blåvinge. 

- Uten at vi får med lokalbefolkningen og lokale næringer, så kan vi bare glemme å bygge ut i den skalaen vi ønsker. For at vi skal forstå deres behov er vi nødt til å komme i dialog og forstå hva som er viktig og forstå hva som er viktig for fiskerne, lokalsamfunnene og organisasjoner, sier han i filmen. 

Gabriel Davies, som er leder for flytende havvind i Ørsted, forklarer hvordan Norge er i en unik posisjon. 

- Norge har en unik posisjon til å ta ledelsen innen flytende havvind. All den maritime erfaringen fra mange ulike sektorer, enten det gjelder fortøyninger eller flytende fundamenter, setter Norge i en veldig god posisjon til å kickstarte industrien, sier hun. 

Prosjektdirektør for Utsira Nord, Jon Kippenes i Blåvinge/Fred. Olsen Seawind, forklarer hvordan tidlig involvering av norske leverandører er viktig for å lykkes. 

- For å drive ned kostnadene og gjøre dette til en mer effektiv og bærekraftig industri, må vi finne nye løsninger for å fortsette å forbedre oss. Utsira Nord har potensial til å bli verdens første flytende havvindpark i industriell skala.I den prosessen er norske leverandører helt avgjørende, sier han. 

En av leverandørene i leverandørnettverket Vingespenn er Rosenberg Worley. 

- Blåvinge har valgt en samarbeidsmodell der de inviterer inn andre aktører og leverandører i en veldig tidlig fase av prosjektutviklingen. Dette mener jeg er utrolig viktig for å klare å skape det gode samholdet, men ikke minst for å finne de gode tekniske løsningene. Slik at vi kan gjennomfører prosjektet innenfor pris, kvalitet og en tidsramme, forklarer administrerende direktør Jan Narvestad i Rosenberg Worley i filmen. 

Han trekker også frem hvorfor han mener Hafslund, Ørsted og Fred. Olsen Seawind er den konstellasjonen som har de største forutsetningene for å lykkes. 


Kontaktperson

Jonas Duckert Bangsund
Kommunikasjonsrådgiver
Jonas.Bangsund@hafslundeco.no
+47 926 46 161